Cục Quản lý thị trường thành phố Hải Phòng khảo sát tình hình thị trường trên địa bàn thành phố Hải Phòng chiều ngày 01/4/2020.