Cục Quản lý thị trường thành phố Hải Phòng ra quân tiến hành kiểm tra đối với 15 địa điểm kinh doanh