Hoạt Động

Cục Quản lý thị trường thành phố Hải Phòng tổ chức thành công Đại hội các chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2020-2022

Từ ngày 11/5/2020 đến ngày 16/5/2020, Đảng bộ Cục Quản lý thị trường thành phố Hải Phòng đã chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội các chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2020 - 2022.