Hoạt Động

Hội nghị cán bộ, công chức và người lao động năm 2024

Chiều ngày 26/01/2024, Cục Quản lý thị trường thành phố Hải Phòng tổ chức thành công Hội nghị cán bộ, công chức năm 2024.