Hoạt Động

Hội nghị sơ kết công tác Quản lý thị trường Qúy I và công bố các quyết định về công tác cán bộ

Chiều ngày 31/3/2023, Cục Quản lý thị trường thành phố Hải Phòng tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Quản lý thị trường Qúy I và công bố các quyết định về công tác cán bộ