CỤC QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

STT

HỌ TÊN / CHỨC VỤ

SĐT

Lãnh đạo Cục

1

Ông Trần Thành Vin - Cục trưởng

0906.192.179

2

Ông Nguyễn Bá Lộc - Phó Cục trưởng

0913.246.675

3

Ông Nguyễn Thế Hưng - Phó Cục trưởng

0919.745.888

Phòng Nghiệp vụ tổng hợp

4

Bà Nguyễn Thị Tiến Nam - Trưởng phòng

0915.348.367

5

Bà Nguyễn Hoài Thương - Phó trưởng phòng

0912.174.782

Phòng Tổ chức hành chính

6

Ông Bùi Đình Minh - Trưởng phòng

0912.301.454

7

Ông Phạm Tất Thành - Phó trưởng phòng

0989.093.083

Phòng Thanh tra pháp chế

8

Ông Hồ Quang Đức - Trưởng phòng

0936.631.338

9

Bà Phạm Thị Huệ - Phó trưởng phòng

0913.565.389

Đội Quản lý thị trường số 01 ( Kiến An + An Lão)

10

Ông Lê Văn Chương - Đội trưởng

0904.044.339

11

Ông Đặng Anh Tuấn - Phó Đội trưởng

0912.549.419

Đội Quản lý thị trường số 02 (Cơ động chống Gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn thành phố)

12

Ông Hoàng Văn Cường - Đội trưởng

0904.523.388

13

Ông Bùi Trọng Uyên - Phó Đội trưởng

0386.136.216

14

Ông Nguyễn Thanh Tùng - Phó Đội trưởng

0904.442.055

Đội Quản lý thị trường số 03 ( Tiên Lãng + Vĩnh Bảo)

15

Ông Nguyễn Hoàng Hải - Đội trưởng

0934.314.959

16

Ông Nguyễn Văn Ngạch - Phó Đội trưởng

0912.201.064

Đội Quản lý thị trường số 04 (Cơ động chống Buôn lậu trên địa bàn thành phố)

17

Ông Đỗ Tất Đạt - Đội trưởng

0983.217.972

18

Bà Nguyễn Thị Hà Phương - Phó Đội trưởng

0936.785.526

19

Ông Đào Hồng Sơn - Phó Đội trưởng

0936.877.292

20

Ông Vũ Văn Thắng - Phó Đội trưởng

0979.083.888

Đội Quản lý thị trường số 05 (Hồng Bàng + Thủy Nguyên)

21

Ông Phạm Khắc Tiến - Đội trưởng

0913.547.738

22

Ông Hoàng Anh Tuấn - Phó đội trưởng

0989.236.888

23

Ông Trần Văn Tuấn - Phó Đội Trưởng

0913.242.806

24

Bà Ngô Thị Kim Oanh - Phó Đội trưởng

0969.105.288

25

Ông Trần Huy Du - Phó Đội trưởng

0912.499.626

Đội Quản lý thị trường số 06 (Lê Chân + An Dương)

27

Bà Hoàng Thị Diệp Anh - Phó đội trưởng

0904.847.268

28

Ông Trần Mạnh Hùng - Phó đội trưởng

0925.567.666

29

Ông Vũ Ngọc Toàn - Phó đội trưởng

0914.124.406

30

Ông Đoàn Quốc Vinh - Phó Đội trưởng

0946.208.878

Đội Quản lý thị trường số 07 (Ngô Quyền + Hải An + Cát Hải + Bạch Long Vĩ)

31

Ông Vũ Văn Thọ - Đội trưởng

0912.200.075

32

Ông Hoàng Đình Công - Phó đội trưởng

0912.790.746

33

Bà Nguyễn Thị Bích Vân - Phó đội trưởng

0387.250.685

34

Bà Nguyễn Thị Hoài Thu - Phó đội trưởng

0947.538.566

Đội Quản lý thị trường số 08 (Dương Kinh + Kiến Thụy + Đồ Sơn)

35

Ông Hoàng Đình Trương Thành - Đội Trưởng

0904.065.228

36

Ông Phạm Văn Cường - Phó đội trưởng

0912.155.181

37

Ông Trịnh Quang Dũng - Phó đội trưởng

0902.258.369

38

Ông Nguyễn Mạnh Hiển - Phó đội trưởng

0914.758.868