Kiểm tra, Kiểm soát

Cục QLTT thành phố Hải Phòng tạm giữ 26 bộ tai nghe không dây và 7 bộ ATM siêu nhỏ.

Đội QLTT số 02 Cục QLTT thành phố Hải Phòng phối hợp phòng PA03 Công an thành phố Hải Phòng kiểm tra tạm giữ 26 bộ tai nghe không dây và 7 bộ ATM siêu nhỏ