Kiểm tra, Kiểm soát

Tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường trong dịp Khai mạc du lịch Cát Bà năm 2022

Trong 02 ngày 06 và 07 tháng 5 năm 2022, thực hiện chỉ đạo của Cục Quản lý thị trường thành phố Hải Phòng, Đội QLTT số 7 kết hợp với Đội QLTT số 2 tăng cường công tác quản lý địa bàn, tổ chức kiểm tra, kiểm soát thị trường trong dịp khai mạc du lịch Cát Bà năm 2022.