CỤC QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Địa chỉ: Số 44 Lạch Tray, quận Ngô Quyền, Tp Hải Phòng

Điện thoại: 02253 858 796 - 02253 640 628

Fax: 02253 700 848

Website: http://haiphong.dms.gov.vn/