CỤC QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Địa chỉ: Số 44 Lạch Tray, quận Ngô Quyền, Tp Hải Phòng

Điện thoại: 02253 951 324

Fax: 02253 858 796

Website: http://haiphong.dms.gov.vn/