Cục Quản lý thị trường thành phố Hải Phòng tổ chức gian trưng bày phân biệt hàng thật hàng giả

Thực hiện Kế hoạch số 74/KH-UBND ngày 07/3/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc tổ chức các sự kiện ngành Công Thương năm 2019 tại Hải Phòng. Cục QLTT thành phố Hải Phòng tổ chức gian triển lãm giới thiệu hàng thật hàng giả tại Hội chợ triển lãm sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu các tỉnh thành phố khu vực phía Bắc - Hải Phòng năm 2019.