Thông báo về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản bị tịch thu được xác lập quyền sở hữu toàn dân

Cục Quản lý thị trường thành phố Hải Phòng thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản là hàng hóa vi phạm hành chính bị tịch thu được xác lập quyền sở hữu toàn dân

Cục Quản lý thị trường (QLTT) thành phố Hải Phòng thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản là hàng hóa vi phạm hành chính bị tịch thu được xác lập quyền sở hữu toàn dân. Theo đó:

1. Tên, địa chỉ của người có tài sản đấu giá:

- Đội QLTT số 6 - Cục QLTT thành phố Hải Phòng

- Địa chỉ: Số 126 Hai Bà Trưng, phường An Biên, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng.

2. Tên tài sản, số lượng, chất lượng, giá khởi điểm của tài sản đấu giá

- Lô hàng gồm: 20 cục nóng điều hòa không khí và 20 cục lạnh điều hòa không khí nhãn hiệu Daikin do nước ngoài sản xuất, đã qua sử dụng.

- Giá khởi điểm của lô hàng trên là: 19.800.000 đồng (Mười chín triệu tám trăm nghìn đồng chẵn).

Các cá nhân, tổ chức có nhu cầu mua lô hàng trên, nộp hồ sơ đăng ký tham gia về Đội QLTT số 6 - Cục QLTT thành phố Hải Phòng, địa chỉ: Số 126 Hai Bà Trưng, phường An Biên, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày đăng thông báo trên trang điện tử của Cục QLTT thành phố Hải Phòng.

Chi tiết xem tại đây!

Đội QLTT số 6
Cục QLTT thành phố Hải Phòng