Thông báo về việc lựa chọn tổ chức tham gia đấu giá tài sản thanh lý

Cục Quản lý thị trường (QLTT) thành phố Hải Phòng thông báo lựa chọn tổ chức tham gia đấu giá tài sản thanh lý

Cục Quản lý thị trường (QLTT) thành phố Hải Phòng thông báo lựa chọn tổ chức tham gia đấu giá tài sản thanh lý. Theo đó:

1. Tên, địa chỉ của người có tài sản đấu giá:

- Cục Quản lý thị trường thành phố Hải Phòng.

- Địa chỉ: số 44 Lạch Tray, phường Lạch Tray, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng.

2. Tên tài sản, số lượng, chất lượng, giá khởi điểm của tài sản đấu giá

- Lô hàng linh kiện xe đạp điện do nước ngoài sản xuất, chưa qua sử dụng

- Giá khởi điểm của lô hàng trên là: 111.540.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm mười một triệu năm trăm bốn mươi nghìn đồng)

Các cá nhân, tổ chức có nhu cầu mua lô hàng trên, nộp đơn về Cục Quản lý thị trường thành phố Hải Phòng, địa chỉ: số 44 Lạch Tray, phường Lạch Tray, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng. Thời gian nhận hồ sơ: Chậm nhất  là vào 17h00 ngày 08/11/2021 (trong giờ hành chính)

Chi tiết xem tại đây!

Đội QLTT số 4
Cục Quản lý thị trường Thành phố Hải Phòng