Hoạt động

Cục QLTT thành phố Hải Phòng và Cục QLTT tỉnh Lâm Đồng trao đổi nghiệp vụ trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Nhằm đánh giá tình hình và trao đổi kinh nghiệm, thông tin trong công tác chuyên môn giữa các Cục QLTT, ngày 10/9/2022 Cục QLTT thành phố Hải Phòng đã có buổi làm việc trao đổi chuyên môn nghiệp vụ với Cục QLTT tỉnh Lâm Đồng.