Hoạt động

Hội nghị giao ban tháng 9, phương hướng triển khai nhiệm vụ trong những tháng cuối năm 2021 và công tác tổ chức cán bộ cấp Phòng của Cục Quản lý thị trường thành phố Hải Phòng

Sáng ngày 04/10/2021, Cục QLTT thành phố Hải Phòng đã tổ chức Hội nghị giao ban tháng 9, phương hướng triển khai nhiệm vụ trong những tháng cuối năm 2021 và công tác tổ chức cán bộ cấp Phòng