Hoạt động

Cục QLTT thành phố Hải Phòng chung tay quyết tâm đẩy lùi dịch Covid-19

Chiều ngày 25/5/2021, Hưởng ứng lời kêu gọi: “Toàn dân tham gia ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19” của Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam thành phố Hải Phòng, Cục Quản lý thị trường thành phố Hải Phòng đã ủng hộ 50 triệu tiền mặt vào Quỹ phòng, chống dịch Covid-19 thành phố đồng thời trao gửi hơn 400 thùng nước và hơn 4000 khẩu trang y tế tới tỉnh Bắc Giang.