Hoạt động

Cục Quản lý thị trường thành phố Hải Phòng thu nộp hơn 500 triệu vào ngân sách nhà nước trong tháng 7/2023

Chiều ngày 28/7/2023, Cục Quản lý thị trường thành phố Hải Phòng tổ chức cuộc họp giao ban tháng 7/2023 dưới sự chủ trì của đồng chí Trần Thành Vin - Cục trưởng Cục QLTT thành phố Hải Phòng và sự tham gia của các đồng chí Phó Cục trưởng, Lãnh đạo các phòng chuyên môn, các Đội Quản lý thị trường