Hoạt động

Cục QLTT thành phố Hải Phòng tổ chức Hội nghị tập huấn Hệ thống xử lý vi phạm hành chính (INS).

Để nâng cao hiệu quả công tác, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, Cục Quản lý thị trường thành phố Hải Phòng đang nỗ lực thực hiện việc triển khai, áp dựng ứng dụng công nghệ thông tin trong phòng, chống gian lận thương mại và hàng giả góp phần đẩy nhanh quá trình xây dựng lực lượng chính quy, chuyên nghiệp và hiện đạo.