Hoạt động

Khảo sát thực tế công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên tuyến đường biển thuộc địa phận thành phố Hải Phòng

Ngày 10 và 11 tháng 10 năm 2022, Ban Chỉ đạo 389 Hải Phòng tổ chức chuyến công tác khảo sát công công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên tuyến đường biển thuộc địa phận thành phố Hải Phòng.