Hoạt động

Hội Cựu chiến binh Cục QLTT thành phố tổ chức Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2022-2027

Chấp hành Chỉ thị số 02-CT/TW ngày 06/5/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Thông tri số 03 - TT/TU ngày 06 tháng 7 năm 2021 của Ban Thường vụ Thành uỷ và Công văn số 209-CV/ĐUK ngày 15/7/2021 của Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố về lãnh đạo tổ chức Đại hội Hội Cựu chiến binh các cấp nhiệm kỳ 2022 - 2027. Được sự đồng ý của Thường trực Đảng uỷ Cục QLTT Hải Phòng và Thường trực Hội CCB Khối các cơ quan thành phố, Chiều ngày 18/4/2022, Hội Cựu chiến binh Cục QLTT Hải Phòng long trọng tổ chức Đại hội lần thứ nhất Nhiệm kỳ 2022 – 2027.