Hoạt động

Hội nghị giao ban tháng 3 và quý 1 năm 2021, triển khai nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát thị trường tháng 4 năm 2021.

Chiều ngày 25/03/2021, Cục QLTT thành phố Hải Phòng tổ chức Hội nghị giao ban tháng 3 và qúy 1 năm 2021, triển khai nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát thị trường tháng 4 năm 2021. Đồng chí Trần Thành Vin - Bí thư Đảng uỷ, Cục trưởng Cục QLTT chủ trì Hội nghị.