Hoạt động

Trao đổi nghiệp vụ Quản lý thị trường giữa Cục QLTT thành phố Hải Phòng và Cục QLTT thành phố Đà Nẵng.

Chiều ngày 23/10/2023, tại trụ sở của Cục QLTT thành phố Hải Phòng, Cục trưởng Trần Thành Vin cùng các đồng chí Lãnh đạo Cục, đại diện Lãnh đạo các phòng chuyên môn, các Đội QLTT đã tiếp đón, trao đổi nghiệp vụ quản lý thị trường với Đoàn công tác của Cục QLTT thành phố Đà Nẵng.