Hoạt động

Tổng kết công tác Quản lý thị trường năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.

Ngày 07/01/2023, Cục QLTT thành phố Hải Phòng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023