Hoạt động

Hội nghị tập huấn nghiệp vụ năm 2022

Ngày 15/01/2022, Cục Quản lý thị trường thành phố Hải Phòng tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ năm 2022