Chi tiết văn bản

 Quyết định về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2020

MENU VĂN BẢN