Chi tiết văn bản

 Quyết định về việc sắp xếp, sáp nhập các Đội QLTT cấp huyện thuộc Cục QLTT cấp tỉnh, Tổng cục Quản lý thị trường

MENU VĂN BẢN