Chi tiết văn bản

 Quyết định Ban hành Nội quy tiếp công dân và thành lập Tổ tiếp công dân tại Cục QLTT thành phố Hải Phòng

MENU VĂN BẢN