Chi tiết văn bản

 Quyết định Phê duyệt Kế hoạch đấu tranh, phòng chống hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ và hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ giai đoạn 2021-2025 của Cục Quản lý thị trường thành phố Hải Phòng

MENU VĂN BẢN