Chi tiết văn bản

 Quyết định ban hành Kế hoạch kiểm tra nội bộ việc chấp hành pháp luật trong hoạt động công vụ năm 2020 của Cục QLTT thành phố Hải Phòng

MENU VĂN BẢN