Công đoàn QLTT

Cục Quản lý thị trường thành phố Hải Phòng hưởng ứng Chương trình “Ngày hội hiến máu tình nguyện - Giọt hồng yêu thương”.

Sáng ngày 18/8/2020, Đoàn viên, thanh niên Cục QLTT thành phố Hải Phòng tham gia Chương trình Ngày hội hiến máu: “Giọt hồng yêu thương”