Kiểm tra, Kiểm soát

Tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm trong kinh doanh xăng dầu

Cục Quản lý thị trường thành phố Hải Phòng đã chỉ đạo các Đội QLTT tăng cường công tác kiểm tra, xử lý vi phạm trong kinh doanh xăng dầu trên địa bàn thành phố Hải Phòng