Thông báo về việc mời cung cấp báo giá thiết bị chuyên dùng, để khảo sát trước khi thuê tư vấn lập hồ sơ đấu thầu mua sắm tài sản năm 2023

Cục Quản lý thị trường thành phố Hải Phòng thông báo về việc mời cung cấp báo giá thiết bị chuyên dùng, để khảo sát trước khi thuê tư vấn lập hồ sơ đấu thầu mua sắm tài sản năm 2023

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu được xác lập quyền sở hữu toàn dân

Cục Quản lý thị trường thành phố Hải Phòng thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu được xác lập quyền sở hữu toàn dân

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu được xác lập quyền sở hữu toàn dân

Cục Quản lý thị trường thành phố Hải Phòng thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu được xác lập quyền sở hữu toàn dân

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu được xác lập quyền sở hữu toàn dân

Cục Quản lý thị trường thành phố Hải Phòng thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu được xác lập quyền sở hữu toàn dân

Tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ công tác QLTT năm 2023 cho toàn thể công chức Cục QLTT thành phố Hải Phòng

Để nâng cao kiến thức về chuyên môn nghiệp vụ cho công chức trên toàn Cục, trong 02 ngày 29 và 30 tháng 8 năm 2023, Cục Quản lý thị trường thành phố Hải Phòng tổ chức Hội nghị bồi dưỡng, tập huấn...

5 nhiệm vụ chính

  • Ổn định kiện toàn tổ chức
  • Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ
  • Xây dựng hoàn thiện hạ tầng pháp lý
  • Ứng dụng công nghệ thông tin
  • Thông tin truyền thông

Kết quả Kiểm tra, xử lý vi phạm 6 tháng đầu năm 2021

  • Tổng kiểm tra: 688 vụ
  • Phát hiện và xử lý: 378 vụ
  • Thu nộp ngân sách: 1.852.000.000 đồng
  • Ước trị giá hàng tịch thu chưa bán: 97.000.000 đồng
Thực tiễn thi hành các biện pháp xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đến nay cho thấy, các biện pháp xử lý vi phạm hành chính vẫn được coi là biện pháp hiệu quả nhất...

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

Phản ánh kiến nghị 24h / 7 ngày

 • 0945 131 911