Cục QLTT thành phố Hải Phòng ủng hộ khẩu trang cho Đoàn bác sỹ trường Đại học Y dược Hải Phòng tham gia chống dịch tại tỉnh Bình Dương.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Đoàn khối các cơ quan thành phố, nhằm tiếp sức cho lực lượng tuyến đầu trực tiếp tham gia vào cuộc chiến chống Covid-19, Cục QLTT thành phố Hải Phòng đã ủng hộ hơn 500...

Cục Quản lý thị trường thành phố Hải Phòng thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Cục Quản lý thị trường (QLTT) thành phố Hải Phòng thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu

Cục Quản lý thị trường thành phố Hải Phòng thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản thanh lý

Cục Quản lý thị trường (QLTT) thành phố Hải Phòng thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu

Cục Quản lý thị trường thành phố Hải Phòng thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu

Cục Quản lý thị trường thành phố Hải Phòng thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu

Đoàn thanh niên Cục QLTT thành phố Hải Phòng trao tặng quà tại chốt kiểm soát dịch bệnh Covid -19 quận Dương Kinh

Sáng ngày 16/8/2021, Đoàn niên Cục QLTT thành phố Hải Phòng đã đến tặng quà và động viên các cán bộ, chiến sỹ và các lực lượng tham gia trực tiếp tại chốt kiểm soát dịch bệnh Covid-19 quận Dương...

5 nhiệm vụ chính

  • Ổn định kiện toàn tổ chức
  • Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ
  • Xây dựng hoàn thiện hạ tầng pháp lý
  • Ứng dụng công nghệ thông tin
  • Thông tin truyền thông

Kết quả Kiểm tra, xử lý vi phạm 6 tháng đầu năm 2021

  • Tổng kiểm tra: 688 vụ
  • Phát hiện và xử lý: 378 vụ
  • Thu nộp ngân sách: 1.852.000.000 đồng
  • Ước trị giá hàng tịch thu chưa bán: 97.000.000 đồng
Hàng hóa là đối tượng nghiên cứu của nhiều môn khoa học từ kinh tế chính trị học, xã hội học, kinh tế học, luật học…và là nhu cầu thiết yếu trong đời sống xã hội. Tuy nhiên hiểu...

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

Phản ánh kiến nghị 24h / 7 ngày

 • 0945 131 911