Thông báo Về việc mời cung cấp báo giá dịch vụ: Tư vấn lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT; Tư vấn thẩm định E-HSMT và kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu thuê dịch vụ bảo vệ kho hàng của Cục Quản lý thị trường thành phố Hải Phòng (lần 2)

Cục Quản lý thị trường thành phố Hải Phòng thông báo mời cung cấp báo giá dịch vụ: Tư vấn lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT; Tư vấn thẩm định E-HSMT và kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu thuê dịch vụ...

Thông báo mời cung cấp báo giá dịch vụ: Tư vấn lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT; Tư vấn thẩm định E-HSMT và kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu thuê dịch vụ bảo vệ kho hàng của Cục Quản lý thị trường thành phố Hải Phòng

Cục Quản lý thị trường thành phố Hải Phòng thông báo mời cung cấp báo giá dịch vụ: Tư vấn lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT; Tư vấn thẩm định E-HSMT và kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu thuê dịch vụ...

Thông báo về việc mời cung cấp báo giá dịch vụ bảo vệ kho hàng để khảo sát trước khi thuê tư vấn lập hồ sơ đấu thầu thuê dịch vụ (lần 2)

Cục Quản lý thị trường thành phố Hải Phòng thông báo mời cung cấp báo giá dịch vụ bảo vệ kho hàng để khảo sát trước khi thuê tư vấn lập hồ sơ đấu thầu thuê dịch vụ (lần 2)

Thông báo về việc mời cung cấp báo giá dịch vụ bảo vệ kho hàng để khảo sát trước khi thuê tư vấn lập hồ sơ đấu thầu thuê dịch vụ

Cục Quản lý thị trường thành phố Hải Phòng thông báo về việc mời cung cấp báo giá dịch vụ bảo vệ kho hàng để khảo sát trước khi thuê tư vấn lập hồ sơ đấu thầu thuê dịch vụ

Hội nghị tổng kết công tác năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.

Chiều ngày 26/01/2024, Cục Quản lý thị trường thành phố Hải Phòng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.

5 nhiệm vụ chính

  • Ổn định kiện toàn tổ chức
  • Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ
  • Xây dựng hoàn thiện hạ tầng pháp lý
  • Ứng dụng công nghệ thông tin
  • Thông tin truyền thông

Kết quả Kiểm tra, xử lý vi phạm năm 2023

  • Tổng số vụ kiểm tra: 733 vụ

  • Tổng số vụ xử lý: 418 vụ

  • Tổng số tiền xử phạt VPHC: 3.579.200.000 đồng

  • Trị giá hàng hóa bán phát mại: 6.185.043.900 đồng

  • Ứơu tính trị giá hàng hóa bị tịch thu chờ xử lý: 1.203.390 đồng

Thực tiễn thi hành các biện pháp xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đến nay cho thấy, các biện pháp xử lý vi phạm hành chính vẫn được coi là biện pháp hiệu quả nhất...

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

Phản ánh kiến nghị 24h / 7 ngày

 • 0906.192.179