Kiểm tra, Kiểm soát

Cục QLTT thành phố Hải Phòng kiểm tra đột xuất 02 cơ sở kinh doanh hàng điện tử có dấu hiệu vi phạm pháp luật

Trong 02 ngày 13 và 14/7/2021, Đội QLTT số 3, Cục QLTT thành phố Hải Phòng đã phát hiện và kiểm tra đột xuất 02 cơ sở kinh doanh có dấu hiệu vi phạm pháp luật trên địa bàn huyện Tiên Lãng.