Kiểm tra, Kiểm soát

Cục Quản lý thị trường thành phố Hải Phòng tạm giữ 16000 chiếc khẩu trang và 40 chai dung dịch rửa tay

Đội Quản lý thị trường số 9 - Cục Quản lý thị trường thành phố Hải Phòng kiểm tra đột xuất phát hiện và tạm giữ 16000 khẩu trang y tế các loại và 40 chai dung dịch rửa tay