Kiểm tra, Kiểm soát

Hải Phòng xử phạt hơn 86 triệu đồng về công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19

Từ ngày 31/01/2020 đến hết ngày 02/3/2020 Cục QLTT Hải Phòng đã thực hiện kiểm tra 69 cơ sở, xử phạt vi phạm hành chính đối với 06 cơ sở, tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính là 86.250.000 đồng, yêu cầu 568 cơ sở sản xuất, kinh doanh mặt hàng khẩu trang y tế ký cam kết nghiêm túc chấp hành quy định của pháp luật trong kinh doanh, không lợi dụng dịch bệnh để đầu cơ, găm hàng, tăng giá bán hàng quá mức