Kiểm tra, Kiểm soát

Cục Quản lý thị trường thành phố Hải Phòng tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường đối với mặt hàng khẩu trang y tế, nước sát khuẩn phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Cục QLTT thành phố Hải Phòng triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp kiểm tra, kiểm soát thị trường góp phần khống chế dịch bệnh Covid -19 trên địa bàn thành phố Hải Phòng.