Kiểm tra, Kiểm soát

Cục Quản lý thị trường thành phố Hải Phòng kiểm tra địa điểm tập kết và kho chứa hàng khí LPG

Ngày 29/12/2020, Đoàn kiểm tra Đội QLTT số 5, Cục QLTT thành phố Hải Phòng phối hợp cùng Cục Nghiệp vụ QLTT và Đội Cảnh sát kinh tế Công an Quận Hồng Bàng khám địa điểm tập kết hàng hóa và toàn bộ kho chức hàng trong bãi Công ty Phúc Tiến. Địa chỉ: Bãi xe Công ty Phúc Tiến đường Hồng Bàng, Hồng Bàng, Hải Phòng.