Đoàn công tác của Cục QLTT tỉnh Lạng Sơn giao lưu, trao đổi kinh nghiệm tại Cục QLTT thành phố Hải Phòng

Nhằm đánh giá tình hình và trao đổi kinh nghiệm, thông tin trong công tác chuyên môn giữa các Cục QLTT, ngày 16/9/2022 Cục QLTT thành phố Hải Phòng và Cục QLTT tỉnh Lạng Sơn đã có buổi làm việc trao đổi kinh nghiệm về nghiệp vụ Quản lý thị trường.

Tham dự buổi làm việc có Đồng chí Trần Thành Vin, Cục trưởng Cục QLTT thành phố Hải Phòng; Đồng chí Đặng Văn Ngọc, Cục trưởng Cục QLTT tỉnh Lạng Sơn và đại diện Lãnh đạo các phòng chuyên môn, nghiệp vụ, Đội trưởng các Đội QLTT thuộc hai Cục QLTT.

Tại buổi làm việc, đại diện Lãnh đạo Cục QLTT thành phố Hải Phòng và Lãnh đạo Cục QLTT tỉnh Lạng Sơn đã giới thiệu khái quát về cơ cấu tổ chức, đặc điểm tình hình địa bàn, các kết quả đã đạt được trong thời gian vừa qua.

Nội dung buổi làm việc, 02 Cục QLTT đã cùng chia sẻ, trao đổi nghiệp vụ nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực thi nhiệm vụ, cụ thể trong công tác quản lý địa bàn, công tác tuyên truyền về văn minh thương mại và công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong hoạt động thương mại điện tử.….Chia sẻ kinh nghiệm xử lý một số tình huống, vụ việc điển hình trong từng lĩnh vực cụ thể.

Bên cạnh các nội dung về nghiệp vụ, Cục QLTT tỉnh Lạng Sơn đã chia sẻ kinh nghiệm về việc thực hiện công tác đánh giá chấm điểm công chức hằng tháng. Đây là một nội dung được Cục QLTT tỉnh Lạng Sơn triển khai thực hiện từ năm 2018; thông qua công tác này đã góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của công chức trong việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, trong thực thi công vụ và cũng thông qua công tác đánh giá chấm điểm hằng tháng, Lãnh đạo Cục đã kịp thời chỉ ra những tồn tại, hạn chế, yếu kém của các đơn vị, của từng công chức để có những chấn chỉnh, nhắc nhở kịp thời, góp phần quan trọng vào hoàn thành nhiệm vụ chung của toàn Cục hằng năm…

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Trần Thành Vin, Cục trưởng Cục QLTT thành phố Hải Phòng ghi nhận những ý kiến đóng góp, trao đổi về chuyên môn, nghiệp vụ Quản lý thị trường của Cục QLTT tỉnh Lạng Sơn, đặc biệt là công tác đánh giá chấm điểm - một nội dung thiết thực được Cục QLTT thành phố Hải Phòng đánh giá cao, trong thời gian tới Cục sẽ nghiên cứu, học hỏi và áp dụng triển khai thực hiện.

Buổi làm việc trao đổi học tập kinh nghiệm có ý nghĩa thiết thực, nêu cao tinh thần đoàn kết, tạo ra sự thống nhất trong công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, tăng cường mối liên kết, phối hợp thường xuyên, lâu dài, hiệu quả giữa các Cục Quản lý thị trường, góp phần hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

Hà My
Cục Quản lý thị trường Thành phố Hải Phòng