Đoàn công tác của Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia làm việc tại Hải Phòng.

Ngày 25/4/2023, Cục Quản lý thị trường thành phố Hải Phòng (Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo 389 Hải Phòng) đón tiếp và làm việc với Đoàn công tác của Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo 389 Quốc gia do đồng chí Trần Đức Đông - Phó Chánh Văn phòng làm Trưởng đoàn.

Thời gian qua, hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại trên địa bàn thành phố diễn biến phức tạp. Tình hình buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa, các chất ma túy, mua bán, vận chuyển, tàng trữ hàng cấm, hàng nhập lậu, hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ,..trên các khu vực cửa khẩu, cảng biển, vùng biển và địa bàn nội địa diễn biến ngày càng phức tạp với nhiều phương thức và thủ đoạn mới.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo 389 Quốc gia, Ban chỉ đạo 389 Hải Phòng đã đề nghị các ngành thành viên tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, phát hiện, đấu tranh và ngăn chặn có hiệu quả hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn thành phố; thường xuyên, kịp thời tổ chức quán triệt và thực hiện nghiêm Nghị quyết, Chỉ thị, Kế hoạch của Chính phủ, Ban chỉ đạo 389 Quốc gia trong đó nổi bật Đợt cao điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Qúy Mão 2023. Các kết quả đạt được:

Bên cạnh các kết quả đạt được, Ban chỉ đạo 389 Hải Phòng cũng còn tồn tại những khó khăn, vướng mắc như: Công tác phối hợp với các lực lượng chức năng đã đi vào chiều sâu, tạo được sự đồng thuận, thống nhất cao nhưng có lúc còn chưa kịp thời. Công tác nắm bắt và dự báo tình hình có lúc chưa được nhanh chóng, kịp thời, do địa bàn rộng liên quan đến nhiều địa phương, phương thức thủ đoạn hoạt động của các đối tượng rất tinh vi thường xuyên thay đổi. Bên cạnh đó tình hình thời tiết, dịch bệnh diễn biến phức tạp, bất thường; phương tiện phục vụ công tác nắm tình hình, tuần tra, kiểm soát dài ngày trên biển còn hạn chế đã ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu quả công tác tuần tra, kiểm soát, phát hiện, đấu tranh ngăn chặn hoạt động buôn lậu, GLTM, vận chuyển trái phép hàng hóa trên biển;…

Để đảm bảo triển khai thực hiện có hiệu quả công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong thời gian tới, Ban chỉ đạo 389 Hải Phòng tăng cường kiểm tra, kiểm soát tàu thuyền hoạt động tại khu vực giáp danh đường phân định Việt Nam – Trung Quốc, tập trung khu vực Quảng Ninh – Hải Phòng để chủ động, kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hoạt động vận chuyển, sang mạn trái phép hàng hóa, mua bán, vận chuyển hàng cấm xăng dầu, đặc biệt là ngăn chặn hoạt động sang mạn, vận chuyển, mua bán, nhập lậu than có nguồn gốc nước ngoài theo quy định.

Thường xuyên trao đổi, cung cấp thông tin về diễn biến tình hình giữa các ngành, lực lượng chức năng nhằm triển khai đồng bộ, hiệu quả trong công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; kịp thời động viên, khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc đột xuất trong quá trình thực hiện nhiệm vụ,…

Kết thúc buổi làm việc, Phó Chánh Văn phòng Thường trực BCĐ 389 quốc gia Trần Đức Đông đề nghị Ban Chỉ đạo 389 Hải Phòng: Tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị, chương trình kế hoạch và các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo 389 quốc gia về công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Ban Chỉ đạo 389 thành phố, các ngành thành viên, lực lượng chức năng căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao chủ động công tác nắm tình hình, nhận diện những vấn đề nổi cộm, phức tạp, xây dựng, triển khai thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra, điều tra phát hiện xử lý nghiêm mọi hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Rà soát, sơ kết, tổng kết các kế hoạch chuyên đề của Ban Chỉ đạo đã ban hành, kết thúc những kế hoạch chuyên đề hết hiệu lực và kém hiệu quả, xây dựng ban hành kế hoạch chuyên đề mới phù hợp và đáp ứng tình hình mới. Tiếp tục rà soát những khó khăn vướng mắc, kiến nghị sửa đổi, bổ sung, thay thế kịp thời từng bước hoàn thiện thể chế nâng cao hiệu lực hiệu quả công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại.

Hà My
Cục Quản lý thị trường Thành phố Hải Phòng