Chính thức ban hành Quy tắc ứng xử của công chức, người lao động trong lực lượng QLTT

Tổng Cục trưởng Trần Hữu Linh vừa ký Quyết định ban hành Quy tắc ứng xử của công chức, người lao động trong lực lượng Quản lý thị trường (QLTT).

Kết luận của Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên tại Hội nghị trực tuyến về tình hình triển khai nhiệm vụ của Tổng cục QLTT giai đoạn 2018-2021 và nhiệm vụ giải pháp trọng tâm thời gian tới của lực lượng QLTT nhấn mạnh, Tổng cục QLTT khẩn trương xây dựng Đề án thanh tra, kiểm tra công vụ; thanh tra, kiểm tra chuyên ngành; theo đó, đặc biệt lưu ý công tác phối hợp, kết hợp các cơ quan, đơn vị, lực lượng liên quan trong công tác này; Khẩn trương xây dựng và tổ chức thực hiện ngay Đề án đào tạo, bồi dưỡng về nghiệp vụ, phẩm chất, đạo đức công vụ cho công chức.

Triển khai chỉ đạo tại kết luận này, Tổng cục QLTT nhanh chóng bắt tay vào việc xây dựng Quy tắc ứng xử của công chức, người lao động trong lực lượng QLTT với mục đích chính là xây dựng lực lượng Quản lý thị trường chính quy, chuyên nghiệp, hiện đại. Định hướng cho công chức, người lao động các chuẩn mực đạo đức trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ với tổ chức, cá nhân, trong quan hệ xã hội. Cùng với đó, đảm bảo môi trường làm việc an toàn, lành mạnh, thân thiện, bình đẳng và tôn trọng sự khác nhau giữa các cá nhân, sự đa dạng về văn hóa, vùng miền, phong tục tập quán. Đặc biệt việc xây dựng quy tắc ứng xử làm căn cứ để các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền xem xét trách nhiệm khi công chức, người lao động vi phạm các chuẩn mực xử sự trong thi hành nhiệm vụ, công vụ và trong quan hệ xã hội, đồng thời là căn cứ để nhân dân giám sát việc chấp hành các quy định pháp luật của công chức, người lao động.

Trong Quy tắc ứng xử, các điều khoản về Tinh thần và thái độ làm việc; Trang phục, tác phong làm việc; Giao tiếp qua điện thoại, thư điện tử và trên mạng xã hội; Ứng xử của công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý; Ứng xử giữa công chức, người lao động với cấp trên và với đồng nghiệp; Ứng xử với cơ quan, tổ chức, cá nhân có quan hệ công tác và cơ quan thông tin, báo chí; Ứng xử với tổ chức, cá nhân nước ngoài; Ứng xử trong thực hiện nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính và thực hiện các biện pháp nghiệp vụ Quản lý thị trường; Ứng xử trong thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân; Ứng xử trong thực hiện nhiệm vụ giải quyết khiếu nại, tố cáo; Ứng xử trong thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng….đều được quy định chi tiết và cụ thể. Đây được coi là một trong những điều kiện cần thiết để xây dựng và nâng cao hình ảnh lực  lượng Quản lý thị trường hướng tới Chính quy - tinh nhuệ - hiện đại. 

Toàn bộ nội dung về Quy tắc ứng xử của lực lượng Quản lý thị trường, mời xem TẠI ĐÂY.

Tổng Cục Quản lý thị trường