Cục QLTT thành phố Hải Phòng ký hợp tác với Chi nhánh Bưu chính Viettel Hải Phòng trong kiểm tra, xử lý hàng hóa vi phạm qua đường bưu chính

Ngày 20/10/2023, tại trụ sở của Chi nhánh Bưu chính Viettel Hải Phòng, Cục QLTT thành phố Hải Phòng đã ký kết thỏa thuận hợp tác với Chi nhánh Bưu chính Viettel Hải Phòng

Căn cứ Thỏa thuận Hợp tác ký kết ngày 27 tháng 7 năm 2023 giữa Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT) và Tổng công ty Cổ phần bưu chính Viettel, Cục QLTT thành phố Hải Phòng và Chi nhánh Bưu chính Viettel Hải Phòng đã tổ chức lễ ký thỏa thuận hợp tác giữa 2 cơ quan.

Tham dự buổi lễ ký kết gồm có Ban lãnh đạo Cục QLTT, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Cục QLTT thành phố Hải Phòng, lãnh đạo Chi nhánh Bưu chính Viettel và lãnh đạo các Phòng, đơn vị chuyên môn của Chi nhánh Bưu chính Viettel Hải Phòng.

Theo đó, thỏa thuận hợp tác cam kết tuân thủ theo chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mỗi bên; đảm bảo trách nhiệm, quyền lợi của hai bên trên nền tảng, mục tiêu đấu tranh phòng chống hàng nhập lậu, hàng giả, hàng cấm, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ vận chuyển qua đường bưu chính; hàng hóa vi phạm pháp luật về chất lượng, đo lường, giá, an toàn thực phẩm vi phạm pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và các hành vi gian lận thương mại khác trong hoạt động bưu chính. Trong quá trình phối hợp hai bên đảm bảo bảo mật thông tin theo quy định pháp luật trong hoạt động xử lý vi phạm hành chính.

Nội dung phối hợp: Hai bên trao đổi, cung cấp các thông tin, tài liệu và tình hình có liên quan căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của mỗi Bên và theo quy định của pháp luật; công tác hỗ trợ các điều kiện hoạt động của các Bên và phối hợp trong công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp lật và báo cáo.

Hằng năm, Cục QLTT thành phố Hải Phòng và Chi nhánh Bưu chính Viettel Hải Phòng sẽ tổ chức giao ban định kỳ nhằm đánh giá tình hình, kết quả đạt được, trao đổi thông tin, kinh nghiệm, giải quyết những khó khăn, vướng mắc, thống nhất đề ra phương hướng, nhiệm vụ cho năm tiếp theo.

Hà My
Cục Quản lý thị trương thành phố Hải Phòng