Cục QLTT thành phố Hải Phòng tạm giữ hàng hóa là máy móc thiết bị nông nghiệp không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc

Đội Quản lý thị trường số 4 - Cục Quản lý thị trường thành phố Hải Phòng kiểm tra đột xuất phát hiện cửa hàng kinh doanh, địa chỉ: Thôn Đình, xã Trung Hà, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng bày bán, tồn chứa hàng hóa là máy móc thiết bị nông nghiệp các loại do nước ngoài sản xuất, không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc hàng hóa.

Đội Quản lý thị trường số 4, Cục Quản lý thị trường thành phố Hải Phòng đã phối hợp với Đội Cảnh sát kinh tế Công an huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng  tiến hành kiểm tra đột xuất cửa hàng kinh doanh, địa chỉ: Thôn Đình, xã Trung Hà, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng. Tại thời điểm kiểm tra cửa hàng kinh doanh trên, Đoàn kiểm tra phát hiện cửa hàng bày bán, tồn chứa hàng hóa là máy móc thiết bị nông nghiệp các loại do nước ngoài sản xuất, không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc hàng hóa theo quy định của pháp luật. Ước tính tổng giá trị hàng hóa gồm 60.000.000 (Sáu mươi triệu đồng).

            Đội Quản lý thị trường số 4 và Đội Cảnh sát kinh tế Công an huyện Thủy Nguyên đang tiến hành các thủ tục, xác minh làm rõ, căn cứ xử lý theo đúng quy định của pháp luật.               

Phòng Nghiệp vụ - Tổng hợp
Cục Quản lý thị trường Thành phố Hải Phòng