Cục QLTT thành phố Hải Phòng tổ chức Hội nghị tập huấn Hệ thống xử lý vi phạm hành chính (INS).

Để nâng cao hiệu quả công tác, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, Cục Quản lý thị trường thành phố Hải Phòng đang nỗ lực thực hiện việc triển khai, áp dựng ứng dụng công nghệ thông tin trong phòng, chống gian lận thương mại và hàng giả góp phần đẩy nhanh quá trình xây dựng lực lượng chính quy, chuyên nghiệp và hiện đạo.

Thực hiện Quyết định số 1872/QĐ-TCQLTT ngày 03 tháng 11 năm 2020 của Tổng cục trưởng Tổng cục QLTT về việc áp dụng Hệ thống xử lý vi phạm hành chính (INS) vào hoạt động công vụ của lực lượng QLTT, ngày 10/12/2020, Cục QLTT thành phố Hải Phòng đã phối hợp với Văn phòng Tổng cục QLTT tổ chức Hội nghị tập huấn xử lý vi phạm hành chính INS.

Tại buổi tập huấn đồng chí Ngô Khánh An, chuyên viên Văn Phòng Tổng cục đã tập trung phổ biến, giới thiệu và hướng dẫn về các quy trình nghiệp vụ, thực hiện nhập dữ liệu vụ việc phức tạp,  nhiều tình huống phát sinh. các nội dung vướng mắc được trao đổi, làm rõ ngay để thống nhất cách hiểu, cách thực hiện; một số vấn đề chưa phù hợp với hoạt động kiểm tra, xử lý vi phạm thực tế cũng như các quy định hiện hành của pháp luật đã được nêu ra và kiến nghị có giải pháp khắc phục

Hệ thống xử lý vi phạm hành chính trong hoạt động nghiệp vụ giúp quản lý kế hoạch kiểm tra; quản lý tiếp nhận, xử lý thông tin; quản lý hồ sơ vụ việc; tra cứu, thống kê báo cáo được dễ dàng.

Kết thúc Hội nghị, đồng chí Trần Thành Vin, Cục trưởng Cục QLTT thành phố Hải Phòng nhấn mạnh: Việc áp dụng hệ thống xử phạt vi phạm hành chính được đánh giá là một bước đột phá trong việc ứng dụng CNTT vào hoạt động nghiệp vụ của lực lượng QLTT, tạo sự đồng bộ, giúp thống nhất liên thông quản lý, điều hành, xử lý, lưu trữ hồ sơ trong toàn lực lượng, phục vụ công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Đặc biệt, hệ thống này giúp rút ngắn thời gian tổng hợp, đánh giá, nhận định tình hình mang lại hiệu quả trong việc thực thi nhiệm vụ. Cục trưởng khẳng định, Cục QLTT thành phố Hải Phòng sẽ từng bước hoàn thiện, đảm bảo 100% công chức hiểu, thực hiện đúng quy trình của hệ thống; hướng tới xây dựng lực lượng lực lượng QLTT nói chung và Cục QLTT thành phố Hải Phòng nói riêng: “Chính quy – Chuyên nghiệp – Hiện đại.”

Phòng Nghiệp vụ Tổng hợp
Cục Quản lý thị trường Thành phố Hải Phòng