Cục QLTT thành phố Hải Phòng tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ lần thứ nhất nhiệm kỳ 2020-2025

Sáng ngày 31/5/2020, Đảng bộ Cục QLTT thành phố Hải Phòng đã tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ Cục lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Sáng ngày 31/5/2020, Đảng bộ Cục QLTT thành phố Hải Phòng đã tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ Cục lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tới dự và chỉ đạo đại hội có các đồng chí: Trần Hữu Linh, Tổng Cục trưởng Tổng Cục QLTT; Nguyễn Văn Thành, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố - Trưởng Ban Chỉ đạo 389 Hải Phòng; Phạm Xuân Thanh, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố; Các đại biểu đại diện lãnh đạo các cơ quan, ban ngành thành phố: Ban Tổ chức Thành ủy, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố, Cục Hải Quan, Cục Thuế,  Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Hải Phòng, Công an thành phố, Sở Công Thương và 112 đảng viên thuộc Đảng bộ Cục QLTT thành phố Hải Phòng.

Đảng bộ Cục QLTT thành phố Hải Phòng được thành lập tháng 3/2019 trên cơ sở chuyển đổi từ Đảng bộ bộ phận trực thuộc Đảng bộ Cơ quan Sở Công Thương và chuyển sinh hoạt đảng của các chi bộ các Đội QLTT địa bàn về trực thuộc Đảng bộ Cục. Đến thời điểm Đại hội, Đảng bộ Cục có 112 đảng viên, sinh hoạt tại 13 chi bộ trực thuộc. Giai đoạn 2018-2020, Đảng bộ Cục triển khai thực hiện Nghị quyết đại hội trong bối cảnh tổ chức bộ máy có sự thay đổi lớn về vị trí, vai trò và cơ cấu tổ chức; có nhiều thuận lợi, đan xen những khó khăn, thách thức. Tuy nhiên, ngay sau khi Đảng bộ Cục được thành lập, tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Cục đã đoàn kết, thống nhất trong công tác lãnh đạo. Chỉ đạo thực hiện và hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, nội dung, nhiệm vụ Nghị quyết nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã đề ra. Từ đó, góp phần quan trọng ổn định thị trường, tạo môi trường kinh doanh lành mạnh, chống thất thu ngân sách, thu hút đầu tư, bảo vệ nền sản xuất trong nước, bảo vệ quyền và lợi ích của doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh; bảo vệ quyền lợi hợp pháp và sức khỏe người tiêu dùng.

Dự báo tình hình đất nước và tình hình phát triển kinh tế xã hội của thành phố cũng như định hướng chuyên môn của Tổng Cục QLTT, Đại hội Đảng bộ Cục nhiệm kỳ 2020-2025 xác định mục tiêu, phương hướng, giải pháp và các khâu đột phá để tổ chức thực hiện thắng lợi, toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ Đại Hội nghiệp kỳ (2020-2025) đã đề ra. Đại hội xác định mục tiêu nhiệm kỳ 2020-2025 là xây dựng lực lượng QLTT thành phố Hải Phòng chính quy, chuyên nghiệp, xứng tầm với vị thế của thành phố Hải Phòng là đô thị loại một cấp quốc gia. Xây dựng đội ngũ công chức người lao động thuộc Cục có trình độ chuyên môn cao, chuyên nghiệp, ứng xử văn hóa.

Đại hội cũng xác định ba khâu đột phá phải thực hiện trong nhiệm kỳ tới: (1) Đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và các cấp ủy chi bộ. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt có phẩm chất, năng lực nổi trội, có khát vọng, luôn tìm tòi đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. (2) Tập trung mọi nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất, trụ sở làm việc của Cục và các Đội QLTT, quan tâm mua sắm trang thiết bị, phương tiện, công cụ làm việc đảm bảo hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao; (3) Xây dựng Đảng bộ Cục và các chi bộ thực sự đoàn kết, đồng sức, đồng lòng vì sự phát triển của Cục QLTT thành phố Hải Phòng.

Phát biểu ý kiến chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Trần Hữu Linh – Tổng Cục trưởng và đồng chí Phạm Xuân Thành – Bí Thư đảng ủy Khối các cơ quan thành phố ghi nhận Đảng bộ Cục đã tích cực và nghiêm túc, chuẩn bị các nội dung của Đại hội: Công tác biên soạn báo cáo chính trị được thực hiện công phu, có chất lượng, từ quá trình chuẩn bị báo cáo chính trị, dự thảo nghị quyết, chương trình hành động đến công tác nhân sự được thực hiện đúng quy trình, hướng dẫn, đảm bảo dân chủ, khách quan. Công tác chuẩn bị các điều kiện tổ chức đại hội chu đáo.Việc thảo luận tham gia ý vào báo cáo chính trị của Đảng ủy Khối các Cơ quan thành phố và văn kiện Đại hội XIII của đảng được tiến hành nghiêm túc, có trách nhiệm.

Đối với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, trong nhiệm kỳ qua mặc dù có sự thay đổi lớn về công tác tổ chức bộ máy, cũng như công tác cán bộ lãnh đạo của Cục QLTT thành phố Hải Phòng, nhưng tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Cục đã đoàn kết, tích cực, chủ động lãnh đạo chỉ đạo thực thiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn được giao, đạt kết quả rất đáng khích lệ, tạo chuyển biến, tiến bộ trên nhiều mặt, với những cách làm năng động, sáng tạo, hiệu quả, góp phần xứng đáng vào sự phát triển chung của thành phố Hải Phòng. Các đồng chí cũng đã chỉ ra hạn chế trong công tác kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính như: kết quả kiểm tra, xử lý vi phạm hàng năm đều tăng, nhưng chưa tương sứng với thực trạng tình hình thị trường trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Các đồng chí cũng yêu cầu đảng viên thuộc Cục, với tinh thần dân chủ, công tâm, khách quan, nêu cao tinh thần trách nhiệm người đảng viên, bám sát tiêu chuẩn Ban Chấp hành đảng bộ Cục để lựa chọn bầu các đồng chí tiêu biểu về bản lĩnh chính trị, về phẩm chất, đạo đức, lối sống, về năng lực trí tuệ, có uy tín tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ Cục nhiệm kỳ  2020-2025, đủ về số lượng, có cơ cấu hợp lý, đáp ứng cả yêu cầu trước mắt và lâu dài. Xây dựng các Đảng bộ Cục thực sự là khối đoàn kết, thống nhất, để lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ nhất nhiệm kỳ 2020-2025.

Căn cứ Quyết định số 244-QĐ/TW ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương quy định về quy chế bầu cử; căn cứ các văn bản hướng dẫn của Thành ủy Hải Phòng và Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố, Đại Hội đảng bộ Cục QLTT thành phố Hải Phòng đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 15 đồng chí; bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan thành phố gồm 04 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết.

Hoàng Đình Công - Phòng NVTH