Cục QLTT thành phố Hải Phòng tổ chức thành công Đại hội các chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2022-2025

Từ ngày 05/9/2022-09/9/2022, các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Cục Quản lý thị trường thành phố Hải Phòng đã long trọng tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2022-2025.

Thực hiện Công văn số 367-CV/ĐUK ngày 18/3/2022 của Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố về việc tổ chức Đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ quan sở, nhiệm kỳ 2022- 2025; Kế hoạch số 27-KH/ĐUC ngày 26/5/2022 của Đảng ủy Cục Quản lý thị trường (QLTT) thành phố Hải Phòng về việc tổ chức Đại hội các chi bộ trực thuộc nhiệm kì 2022- 2025. Từ ngày 05-09/9/2022, 11/11 Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Cục QLTT thành phố Hải Phòng đã long trọng tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025. 

Đến dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội có đồng chí Trần Thành Vin , Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục QLTT thành phố Hải Phòng và các đồng chí là Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng ủy, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng ủy Cục, Bí thư các Chi bộ thuộc Đảng ủy Cục QLTT thành phố Hải Phòng.

Tại Đại hội các Chi bộ đã thảo luận và thông qua Báo cáo chính trị trình Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025, theo đó, các Chi bộ đã đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020- 2022 trên các mặt công tác: Lãnh đạo công tác xây dựng Đảng, lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn, công tác kiểm tra, giám sát, lãnh đạo các đoàn thể, kiểm điểm, đánh giá hoạt động của Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ trong nhiệm kỳ. Các chi bộ trực thuộc Đảng ủy Cục QLTT thành phố Hải Phòng đã nghiêm túc quán triệt, triển khai và thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương Đảng cũng như Thành ủy; đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị , đạo đức, lối sống, những biểu hiện “ tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, gắn với Chỉ thị số 05 – CT/TW ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Ban tổ chức Trung ương về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Với tinh thần đoàn kết, dân chủ và trách nhiệm, đảng viên các Chi bộ đã sáng suốt lựa chọn những đồng chí có phẩm chất đạo đức tốt, bản lĩnh chính trị vững vàng, có năng lực trình độ chuyên môn, năng lực lãnh đạo, gương mẫu đi đầu về mọi mặt để bầu giữ chức vụ Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Trần Thành Vin, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục QLTT thành phố Hải Phòng, đã đánh giá cao, biểu dương những kết quả đạt được của các Chi bộ trong nhiệm kỳ qua cũng như tinh thần cầu thị trong việc chỉ ra các tồn tại, hạn chế. Để đạt được mục tiêu Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025, các Chi bộ cần tập trung làm tốt hơn nữa công tác xây dựng Đảng, công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, nêu cao tinh thần đoàn kết, đồng lòng, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Trong nhiệm kỳ 2022-2025, dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ Cục QLTT, sự năng động, sáng tạo của Chi bộ khóa mới, sự nỗ lực phấn đấu của toàn thể cán bộ, đảng viên trong các Chi bộ, sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, xây dựng các Chi bộ đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Cục QLTT, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra.

Phòng Tổ chức- Hành chính
Cục Quản lý thị trường Thành phố Hải Phòng