Cục QLTT thành phố Hải Phòng tổ chức thành công Hội nghị cán bộ công chức và người lao động năm 2021.

Sáng ngày 09 tháng 01 năm 2021, Cục Quản lý thị trường (QLTT) thành phố Hải Phòng đã tổ chức thành công Hội nghị Cán bộ công chức và người lao động năm 2021 để đánh giá kết quả hoạt động và các phong trào thi đua của đơn vị trong năm 2020, đề ra phương hướng công tác năm 2021, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu, phát huy trí tuệ, trách nhiệm của cán bộ, công chức và người lao động trong việc tham gia quản lý và xây dựng đơn vị.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị Cán bộ công chức và người lao động năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021; Báo cáo công khai tài chính năm 2020; Báo cáo hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2019 - 2021; góp ý thảo luận các dự thảo văn bản, nội quy, quy chế hoạt động  của cơ quan.

Tiếp theo phần thảo luận, Hội nghị diễn ra trong không khí thẳng thắn, sôi nổi với nhiều ý kiến đóng góp thiết thực của các cán bộ công chức tham gia đóng góp ý kiến vào các báo cáo, quy chế cũng như những vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ thực tế của đơn vị.

Sau nội dung thảo luận, đồng chí Nguyễn Bá Lộc – Phó Cục trưởng - Chủ tịch Công đoàn Cục thông báo phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2021 và ký kết giao ước thi đua tại đơn vị, kêu gọi cán bộ công chức toàn Cục QLTT thành phố Hải Phòng phát huy tinh thần yêu nước, tinh thần tự lực tự cường, đoàn kết vượt qua khó khăn thử thách, tích cực lao động sáng tạo, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021, đóng góp sức lực, trí tuệ cùng toàn Đảng, toàn dân phòng ngừa, đấu tranh chống các hành vi kinh doanh hàng giả, gian lận thương mại và vi phạm sở hữu trí tuệ, vệ sinh an toàn thực phẩm và các hành vi vi phạm khác trong lĩnh vực Công Thương. Nâng cao chất lượng hoạt động quản lý Nhà nước của lực lượng QLTT trên địa bàn thành phố, nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển toàn diện và bền vững.

Kết thúc Hội nghi: Đồng chí Trần Thành Vin - Cục trưởng Cục QLTT thành phố Hải Phòng đánh giá cao kết quả nỗ lực thực hiện nhiệm vụ của tập thể công chức và người lao động của Cục QLTT thành phố Hải Phòng, đồng thời kêu gọi công chức, người lao động tiếp tục phát huy sức mạnh của tập thể và cá nhân trong đơn vị cùng đoàn kết, phấn đấu hơn nữa, quyết tâm thực hiện thắng lợi phương hướng, các nhiệm vụ, chỉ tiêu mà Hội nghị cán bộ công chức và người lao động năm 2021 đề ra. Hội nghị đã biểu quyết thông qua Nghị quyết thực hiện năm 2021 trên tinh thần phát huy tính dân chủ của công chức và người lao động. 

Phòng Nghiệp vụ - Tổng hợp
Cục Quản lý thị trường Thành phố Hải Phòng