Cục Quản lý thị trường thành phố Hải Phòng gặp mặt, trao đổi nghiệp vụ với Cục QLTT tỉnh Hưng Yên

Thực hiện chương trình công tác phối hợp giữa các Cục Quản lý thị trường, ngày 17/11/2020, đồng chí Trần Thành Vin - Cục trưởng Cục QLTT thành phố Hải Phòng đã cùng các đồng chí lãnh đạo chủ chốt và công chức của Cục QLTT thành phố Hải Phòng đã gặp mặt và trao đổi nghiệp vụ tại Cục Quản lý thị trường tỉnh Hưng Yên

Buổi gặp mặt, giao lưu trao đổi nghiệp vụ cũng là dịp để các Cục tăng cường mối quan hệ phối hợp, tạo nền tảng vững chắc trong mối quan hệ công tác cũng như tạo cơ hội để công chức làm việc tại Cục QLTT thành phố Hải Phòng và Cục QLTT tỉnh Hưng Yên cùng nhau trao đổi, học tập kinh nghiệm.

Đồng chí Trần Thành Vin - Cục trưởng Cục QLTT thành phố Hải Phòng

phát biểu tại buổi gặp mặt trao đổi nghiệp vụ

Đại diện Lãnh đạo của Cục QLTT thành phố Hải Phòng và

Cục QLTT tỉnh Hưng Yên trao qua lưu niệm

Bùi Đình Minh
Cục Quản lý thị trường Thành phố Hải Phòng