Cục Quản lý thị trường thành phố Hải Phòng tạm giữ 152 đơn vị sản phẩm gồm: Máy câu, cần câu, cước câu,.. do nước ngoài sản xuất không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ

Qua công tác nắm tình hình địa bàn và áp dụng biện pháp nghiệp vụ, Đội Quản lý thị trường số 9 - Cục Quản lý thị trường thành phố Hải Phòng đã tiến hành kiểm tra đột xuất đối với Cửa hàng kinh doanh đồ câu, địa chỉ: Thị trấn Núi Đèo, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng.

Ngày 22/12/2020, Đội Quản lý thị trường số 9 - Cục Quản lý thị trường thành phố Hải Phòng đã tiến hành kiểm tra đột xuất về việc chấp hành pháp luật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, hàng hóa, dịch vụ đối với Cửa hàng kinh doanh đồ câu, địa chỉ: Thị trấn Núi Đèo, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng. Qua kiểm tra thực tế, Đoàn kiểm tra đã phát hiện số hàng hóa với 152 đơn vị sản phẩm gồm: Máy câu, cần câu, cước câu…. Do nước ngoài sản xuất, trên bao bì ghi bằng chữ nước ngoài, không hóa đơn chứng từ, chứng minh nguồn gốc, xuất xứ, tính hợp pháp của hàng hóa.

Đội Quản lý thị trường số 9 đã ra Quyết định tạm giữ toàn bộ số hàng hóa nêu trên, đưa về kho của Đội Quản lý thị trường số 9 để xác minh rõ tình tiết làm căn cứ xử phạt vi phạm hành chính theo đúng quy định của pháp luật. Kết quả: Đội Quản lý thị trường số 9 đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính với hành vi kinh doanh hàng nhập lậu, số tiền: 5.000.000 đồng. Tịch thu hàng hóa nhập lậu trị giá 18.870.000 đồng.

Phòng Nghiệp vụ - Tổng hợp
Cục Quản lý thị trường Thành phố Hải Phòng