Hội Cựu chiến binh Cục QLTT thành phố tổ chức Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2022-2027

Chấp hành Chỉ thị số 02-CT/TW ngày 06/5/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Thông tri số 03 - TT/TU ngày 06 tháng 7 năm 2021 của Ban Thường vụ Thành uỷ và Công văn số 209-CV/ĐUK ngày 15/7/2021 của Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố về lãnh đạo tổ chức Đại hội Hội Cựu chiến binh các cấp nhiệm kỳ 2022 - 2027. Được sự đồng ý của Thường trực Đảng uỷ Cục QLTT Hải Phòng và Thường trực Hội CCB Khối các cơ quan thành phố, Chiều ngày 18/4/2022, Hội Cựu chiến binh Cục QLTT Hải Phòng long trọng tổ chức Đại hội lần thứ nhất Nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Về dự chỉ đạo, tặng hoa chúc mừng đại hội có các đồng chí Trần Ngọc Hiến, Phó Chủ tịch Hội cựu chiến binh khối các cơ quan thành phố; đồng chí Trần Thành Vin - Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục QLTT thành phố Hải Phòng; các đồng chí lãnh đạo Cục, lãnh đạo các Phòng chuyên môn, các Đội QLTT; Chủ tịch Công đoàn, Đoàn thanh niên của Cục và 20 hội viên Cựu chiến binh Cục QLTT thành phố Hải Phòng tham gia.

Trong nhiệm kỳ 2017-2022, Hội Cựu chiến binh Cục QLTT thành phố Hải Phòng đã khắc phục khó khăn, đoàn kết nỗ lực phấn đấu, đưa phong trào hoạt động của Hội không ngừng phát triển, ngày càng khẳng định vai trò quan trọng trong việc tập hợp, đoàn kết, phát huy sức sáng tạo của Cựu chiến binh trong công cuộc đổi mới, góp phần cùng Đảng bộ Cục QLTT vượt qua những khó khăn, thách thức, liên tục hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao.

Nhiệm kỳ vừa qua, Hội Cựu chiến binh được củng cố, kiện toàn nâng cao chất lượng về mọi mặt. Công tác tư tưởng được coi trọng. Nội dung, phương thức hoạt động có sự đổi mới theo hướng nâng cao chất lượng, thiết thực, hiệu quả, bám sát nhiệm vụ chính trị của cơ quan đơn vị. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, chăm lo xây dựng Hội trong sạch vững mạnh, hội viên gương mẫu, phát huy tốt truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, truyền thống trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới của Cựu chiến binh. Phát động và tổ chức tốt các phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác Hội. Tham gia tích cực, kịp thời các phong trào, các cuộc vận động do cấp trên phát động. 

Đại hội đã thống nhất, tín nhiệm bầu ông Đỗ Tất Đạt, Uỷ viên BCH Đảng ủy Cục, Đội trưởng Đội QLTT số 4 giữ chức Chủ tịch Hội; ông Nguyễn Duy Khánh Nguyên Chủ tịch Hội CCB Tổng Đội thanh niên xung phong Hải Phòng, KSV Đội QLTT số 2 giữ chức Phó chủ tịch Hội CCB Cục QLTT thành phố Hải Phòng.

Phát biểu tại Đại hội, Cục trưởng Trần Thành Vin đã đánh giá, biểu dương những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua của Hội và đề nghị Hội tiếp tục đẩy mạnh việc tuyên truyền và vận động hội viên phấn đấu thực hiện và hoàn thành tốt các nhiệm vụ chuyên môn được giao, chăm lo xây dựng Hội vững mạnh toàn diện, bảo đảm cho tổ chức Hội thực sự vững vàng về chính trị, thống nhất về tư tưởng, mạnh về tổ chức, trở thành chỗ dựa tin cậy về chính trị của cấp ủy, chính quyền, đoàn kết gương mẫu triển khai thắng lợi nhiệm vụ công tác Hội trong 5 năm tới.

Thay mặt Ban chấp hành Hội Cựu chiến binh khóa mới đồng chí Chủ tịch Hội trân trọng cảm ơn và tiếp thu ý kiến chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo, các đại biểu tham dự Đại hội và hứa sẽ tiếp tục kế thừa kinh nghiệm hoạt động trong nhiệm kỳ trước, phát huy truyền thống đoàn kết thống nhất trong cấp ủy và sự đồng thuận của CBCC, hội viên cựu chiến binh để lãnh đạo Hội hoạt động theo đúng điều lệ và nguyên tắc của Hội, xây dựng Hội trong sạch vững mạnh, xứng đáng với sự tín nhiệm của Đại hội và sự tin tưởng của cấp ủy Đảng.

Hà My
Cục Quản lý thị trường Thành phố Hải Phòng