Hội nghị cán bộ, công chức và người lao động năm 2023

Ngày 07/01/2023, Cục QLTT thành phố Hải Phòng tổ chức thành công Hội nghị cán bộ, công chức và người lao động năm 2023.

Căn cứ Kế hoạch phối hợp tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức và người lao động năm 2023, ngày 07/01/2023, Cục QLTT thành phố Hải Phòng tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức và người lao động năm 2023 thực hiện theo nội dung Thông tư số 01/2016/TT-BNV ngày 13/01/2016 của Bộ Nội vụ hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.

Tại hội nghị đã thông qua dự thảo Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và công tác công đoàn năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023; Báo cáo hoạt động ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2022-2023; Dự thảo quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế làm việc của Cục QLTT thành phố Hải Phòng.

Đồng chí Nguyễn Bá Lộc - Phó Cục trưởng, Chủ tịch Công đoàn trình bày báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và công tác công đoàn năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023

Theo đó, trong năm 2022, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia, Tổng Cục QLTT, Ủy ban nhân dân thành phố và Ban Chỉ đao 389 Hải Phòng, Cục QLTT thành phố Hải Phòng đã chỉ đạo các Đội QLTT thực hiện công tác kiểm tra kiểm soát thị trường, kiểm tra và xử lý các hành vi kinh doanh hàng hóa nhập lậu; sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm, hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ, hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; hành vi vi phạm pháp luật về chất lượng, đo lường, giá an toàn thực phẩm; hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và các hành vi gian lận thương mại theo quy định của pháp luật trên địa bàn thành phố. Kết quả đạt được: Tổng số vụ kiểm tra: 691 vụ, tổng số vụ xử lý: 282 vụ.Tổng số tiền xử lý:  hơn 6 tỷ đồng. Bên cạnh đó, thực hiện tốt vai trò là cơ quan Thường trực 389/HP, Cục QLTT thành phố Hải Phòng đã phối kết hợp với các ngành thành viên triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch kiểm tra than, khoáng sản và xăng dầu theo chỉ đạo của Ban chỉ đạo 389 Hải Phòng, kết quả kiểm tra 06 vụ với tổng số thu nộp ngân sách nhà nước là 23 tỷ đồng.

Tiếp theo chương trình là phần thảo luận, giải đáp các ý kiến đóng góp, thắc mắc, kiến nghị và đề xuất góp ý kiến vào các báo cáo, quy chế cũng như những vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ thực tế của các đồng chí công chức và người lao động đại diện cho các phòng chuyên môn, các Đội QLTT.

Đồng chí Nguyễn Hoàng Hải - Đội trưởng Đội QLTT số 3 tham gia đóng góp ý kiến tại Hội nghị

Sau nội dung thảo luận, đồng chí Chủ tịch Công đoàn Cục thông báo phát động phong trào thi đua lập thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023. Kêu gọi cán bộ công chức toàn Cục QLTT thành phố Hải Phòng tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm góp phần ổn định thị trường, chống thất thu ngân sách, tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh, góp phần tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp bảo vệ nền sản xuất trong nước, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng và sức khỏe nhân dân thành phố. Phấn đấu đạt: Tổng số vụ kiểm tra: 800 vụ; Tổng số vụ xử lý: 400 vụ; Tổng số tiền thu nộp ngân sách nhà nước 12 tỷ đồng; đồng thời thông qua dự thảo Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức và người lao động năm 2023 với 100% đại biểu tham dự thống nhất, tán thành.

Đồng chí Trần Thành Vin - Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục QLTT thành phố Hải Phòng phát biểu kết thúc Hội nghị

Kết thúc Hội nghị, đồng chí Trần Thành Vin - Bí thư Đảng ủy, Cục Trưởng Cục QLTT thành phố Hải Phòng ghi nhận kết quả nỗ lực thực hiện nhiệm vụ của tập thể công chức và người lao động của Cục QLTT thành phố Hải Phòng; bên cạnh kết quả, thành tích đã đạt được vẫn còn tồn tại một số hạn chế cần khắc phục, Cục trưởng đề nghị các Phòng, Đội QLTT trong năm tới cần cố gắng hơn nữa để nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành, tham mưu, xử lý công việc đạt chất lượng; tổ chức thực hiện hiệu quả các kế hoạch, chỉ đạo của cấp trên; nâng cao đạo đức công vụ, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực…hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Toàn cảnh Hội nghị cán bộ, công chức và người lao động năm 2023 của Cục QLTT thành phố Hải Phòng

Hà My
Cục Quản lý thị trường Thành phố Hải Phòng