Hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ

Ngày 21 tháng 3 năm 2022, Cục Quản lý thị trường thành phố Hải Phòng tổ chức Hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ

Chủ trì Hội nghị có đồng chí Trần Thành Vin, Cục trưởng Cục Quản lý thị trường thành phố Hải Phòng, tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Bá Lộc - Phó Cục trưởng và các đồng chí là lãnh đạo các phòng chuyên môn, nghiệp vụ, lãnh đạo các Đội Quản lý thị trường.

Tại Hội nghị, đồng chí Bùi Đình Minh, Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính đã công bố các Quyết định điều động và bổ nhiệm công chức của Tổng Cục QLTT. Cụ thể, Quyết định bổ nhiệm ông Phạm Khắc Tiến, Quyền Đội trưởng Đội QLTT số 5 giữ chức vụ Đội trưởng Đội QLTT số 5; Ông Phạm Văn Duy, Quyền Đội trưởng Đội QLTT số 6 giữ chức vụ Đội trưởng Đội QLTT số 6; Quyế định điều động và bổ nhiệm ông Hoàng Đình Công, Phó Đội trưởng Đội QLTT số 7 giữ chức vụ Phó trưởng phòng Tổ chức - Hành chính.

Phát biểu tại hội nghị, Cục trưởng Trần Thành Vin ghi nhận những cố gắng, nỗ lực của các đồng chí trong thời gian qua. Trên cương vị công tác mới, đề nghị các đồng chí luôn phát huy vai trò, năng lực cá nhân, tích cực học tập, tu dưỡng đạo đức, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ; Tăng cường đoàn kết nội bộ, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác của lực lượng Quản lý thị trường; đồng thời tiếp tục duy trì kỷ luật kỷ cương trong hoạt động công vụ, xây dựng lực lượng QLTT thành phố Hải Phòng ngày càng phát triển, lớn mạnh.

Hà My
Cục Quản lý thị trường Thành phố Hải Phòng